ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

γνώρισε την τέχνη του κοσμήματος!
ΚΟΣΜΗΜΑ

Προσφέρουμε μια σειρά από διαφορετικά σεμινάρια ανάλογα με τα ενδιαφέροντα καθενός. Ο κύριος κορμός αφορά σεμινάρια πάνω στο εικαστικό κόσμημα. Συγκεκριμένα το Κόσμημα – Μέταλλο (αρχάριο, προχωρημένο, προχωρημένο ΙΙ) αφορά στην επεξεργασία του χαλκού, του μπρούτζου και του ασημιού, ξεκινώντας με τις βασικές τεχνικές και φτάνοντας τελικά σε πιο σύνθετες τεχνικά και κατασκευαστικά. Το Χυτό Κόσμημα αφορά στην κατασκευή κέρινων μοντέλων για την παραγωγή χυτών κοσμημάτων. Στο Θερμό Σμάλτο, με βασικό εργαλείο το φλόγιστρο χρησιμοποιούμε μια εναλλακτική τεχνική για το χρωματισμό των μετάλλων.

Πρόγραμμα εργαστηρίων αυτής της περιόδου

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 10.00-14.00 (1 συνάντηση)


Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 11.00-15.00 (1 συνάντηση)


Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 10.30-12.30 (10 συναντήσεις)


Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 18.00-20.30 (10 συναντήσεις)


Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 9.30-11.00 (10 συναντήσεις)


Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 18.30-21.00 (10 συναντήσεις)


Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 10.00-12.00 (8 συναντήσεις)


Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 18.00-20.00 (8 συναντήσεις)


Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 18.00-20.00 (5 συναντήσεις)