ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

γνώρισε την τέχνη του κοσμήματος!
ΚΟΣΜΗΜΑ

Προσφέρουμε μια σειρά από διαφορετικά σεμινάρια ανάλογα με τα ενδιαφέροντα καθενός. Ο κύριος κορμός αφορά σεμινάρια πάνω στο εικαστικό κόσμημα. Συγκεκριμένα το Κόσμημα – Μέταλλο (αρχάριο, προχωρημένο, προχωρημένο ΙΙ) αφορά στην επεξεργασία του χαλκού, του μπρούτζου και του ασημιού, ξεκινώντας με τις βασικές τεχνικές και φτάνοντας τελικά σε πιο σύνθετες τεχνικά και κατασκευαστικά. Το Χυτό Κόσμημα αφορά στην κατασκευή κέρινων μοντέλων για την παραγωγή χυτών κοσμημάτων. Στο Θερμό Σμάλτο, με βασικό εργαλείο το φλόγιστρο χρησιμοποιούμε μια εναλλακτική τεχνική για το χρωματισμό των μετάλλων.

Πρόγραμμα εργαστηρίων αυτής της περιόδου

Σάββατο 26 Οκτωβρίου 11.00-15.00 (1 συνάντηση) NEO TMHMA


Τρίτη 15 Οκτωβρίου 10.00-12.00 (5 συναντήσεις)

Τμήμα 1: Τρίτη 8 Οκτωβρίου & Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 10:00-13:00 (2 συναντήσεις)
Τμήμα 2: Σάββατο 19 Οκτωβρίου & Κυριακή 20 Οκτωβρίου 11:00-14:00 (2 συναντήσεις)


Πρωινό τμήμα: Τρίτη 29 Οκτωβρίου 10:00 – 12:30


πρωινό τμήμα: Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 10.00-12.00 (12 συναντήσεις)
απογευματινό τμήμα: Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 18.00-20.30 (10 συναντήσεις)


πρωινό τμήμα: Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 9.30-12.00 (10 συναντήσεις)
απογευματινό τμήμα: Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 18.30-21.00 (10 συναντήσεις)


πρωινό τμήμα: Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 10.00-12.00 (8 συναντήσεις)
απογευματινό τμήμα: Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 18.00-20.00 (8 συναντήσεις)


απογευματινό τμήμα: Τρίτη 15 Οκτωβρίου 18.00-20.00 (5 συναντήσεις)