ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

γνώρισε την τέχνη του κοσμήματος!
ΚΟΣΜΗΜΑ

Προσφέρουμε μια σειρά από διαφορετικά σεμινάρια ανάλογα με τα ενδιαφέροντα καθενός. Ο κύριος κορμός αφορά σεμινάρια πάνω στο εικαστικό κόσμημα. Συγκεκριμένα το Κόσμημα – Μέταλλο (αρχάριο, προχωρημένο, προχωρημένο ΙΙ) αφορά στην επεξεργασία του χαλκού, του μπρούτζου και του ασημιού, ξεκινώντας με τις βασικές τεχνικές και φτάνοντας τελικά σε πιο σύνθετες τεχνικά και κατασκευαστικά. Το Χυτό Κόσμημα αφορά στην κατασκευή κέρινων μοντέλων για την παραγωγή χυτών κοσμημάτων. Στο Θερμό Σμάλτο, με βασικό εργαλείο το φλόγιστρο χρησιμοποιούμε μια εναλλακτική τεχνική για το χρωματισμό των μετάλλων.

Πρόγραμμα εργαστηρίων αυτής της περιόδου

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 11:00 – 15:00 (1 συνάντηση) ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ
Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 11:00 – 15:00 (1 συνάντηση) NEO TMHMA
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 10:00 – 14:00 (1 συνάντηση) NEO TMHMA


πρωινό τμήμα: Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 09.30-12.00 (10 συναντήσεις)
απογευματινό τμήμα: Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 18.30-21.00 (10 συναντήσεις)


πρωινό τμήμα: Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 10.00-12.30 (10 συναντήσεις)
απογευματινό τμήμα: Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 18.00-20.30 (10 συναντήσεις)


πρωινό τμήμα: Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 10.00-12.00 (8 συναντήσεις)
απογευματινό τμήμα: Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 18.00-20.00 (8 συναντήσεις)


πρωινό τμήμα: Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 12.15-14.45 (20 συναντήσεις)


απογευματινό τμήμα: Τρίτη 28 Ιανουαρίου 18.00-20.00 (6 συναντήσεις) – ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ!


Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 10.00-12.00 (6 συναντήσεις)


ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εκτός από τα άμεσα προγραμματισμένα εργαστήρια που είδες παραπάνω, προσφέρουμε τα παρακάτω εργαστήρια τα οποία τρέχουν σε διάφορες στιγμές κατά τη διάρκεια του χρόνου. Αν δεις κάτι που σε ενδιαφέρει, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!