ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

γνώρισε την τέχνη του κοσμήματος!
ΚΟΣΜΗΜΑ

Προσφέρουμε μια σειρά από διαφορετικά σεμινάρια ανάλογα με τα ενδιαφέροντα καθενός. Ο κύριος κορμός αφορά σεμινάρια πάνω στο εικαστικό κόσμημα. Συγκεκριμένα το Κόσμημα – Μέταλλο (αρχάριο, προχωρημένο, προχωρημένο ΙΙ) αφορά στην επεξεργασία του χαλκού, του μπρούτζου και του ασημιού, ξεκινώντας με τις βασικές τεχνικές και φτάνοντας τελικά σε πιο σύνθετες τεχνικά και κατασκευαστικά. Το Χυτό Κόσμημα αφορά στην κατασκευή κέρινων μοντέλων για την παραγωγή χυτών κοσμημάτων. Στο Θερμό Σμάλτο, με βασικό εργαλείο το φλόγιστρο χρησιμοποιούμε μια εναλλακτική τεχνική για το χρωματισμό των μετάλλων.

Πρόγραμμα εργαστηρίων αυτής της περιόδου

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 9.30-12.00 (20 συναντήσεις)


Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 10.00-12.30 (10 συναντήσεις)


Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 18.30-21.00 (10 συναντήσεις)


Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 12.30-14.30 (12 συναντήσεις)


Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 18.30-21.00 (10 συναντήσεις)


Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 18.30-20.30 (6 συναντήσεις)


Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 10.00-12.00 (8 συναντήσεις)


Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 18.00-20.00 (8 συναντήσεις)