ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

χρήσιμες πληροφορίες για τα προσωπικά σας δεδομένα

ΓΕΝΙΚΑ

Σεβόμαστε και προσπαθούμε να προστατεύσουμε την ιδιωτική σας ζωή καθώς μισούμε το spam όσο κι εσείς (ή και περισσότερο)! Δεν επιθυμούμε την καταγραφή ονομάτων ή άλλων στοιχείων που αποκαλύπτουν την ταυτότητα των επισκεπτών της ιστοσελίδας σας. Στοιχεία για εσάς ή τον υπολογιστή σας καταγράφονται αυτόματα αποκλειστικά για τεχνικούς λόγους με ένα cookie ή με άλλα μέσα. Προσωπικά στοιχεία καταγράφονται και αποθηκεύονται έπειτα απο αποκλειστικά δική σας υποβολή μέσα από τις σχετικές φόρμες επικοινωνίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συντάξαμε την παρούσα σελίδα με την πολιτική απορρήτου που ακολουθούμε προκειμένου να ενημερώσουμε τον επισκέπτη/χρήστη μας πως η εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, η διαχείριση και προστασία των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και Ευρωπαϊκού δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000,  Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ).

Επιπλέον μέσα από τα κατωτέρω αναφερόμενα αποσκοπούμε στην ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη για τον τρόπο που συλλέγουμε στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, το είδος αυτών, τον λόγο για τον οποίο τα συλλέγουμε, ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά και για το πώς φροντίζουμε την διασφάλιση αυτών των δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Είδος και τρόπος συλλογής

Τα στοιχεία τα οποία συλλέγουμε αποτελούνται από αυτά τα οποία εσείς αυτοβούλως θέτετε στη διάθεσή μας όταν εγγράφεστε στον ιστότοπό μας (π.χ. ηλεκτρονική διεύθυνση, προτιμήσεις για σεμινάρια, όνομα, τηλέφωνα επικοινωνίας) ή όταν αποστέλλετε στοιχεία συνεργασίας από την αντίστοιχη ενότητα (π.χ. όνομα, επίθετο, τηλέφωνο κ.λ.π) και από αυτά που συλλέγουμε κατά την περιήγησή και χρήση των υπηρεσιών μας, όπως είναι η IP διεύθυνση και η χρησιμοποίηση cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη.

H IP είναι μία διεύθυνση την οποία αποκτά κάθε υπολογιστής που συνδέεται στο Ίντερνετ και είναι μοναδική στον κόσμο, ενώ τα cookies είναι μικρά κομμάτια κώδικα που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, την εύκολη πρόσβαση του χρήστη σε αυτήν, για στατιστικούς λόγους, για λόγους διαφήμισης και πάντως σε καμία περίπτωση τα cookies δεν επιτελούν καμία άλλη λειτουργία εκτός των αναφερομένων στην παρούσα πολιτική απορρήτου. O χρήστης μπορεί να επιλέξει, ώστε να μην λαμβάνει cookies είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση.

Αναφορικά με τον τρόπο χρήσης και διάθεσης των δεδομένων αυτών που συλλέγουμε ακολουθούν παρακάτω οι απαραίτητες διευκρινήσεις.

Χρήση των δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας στέλνετε αποκλειστικά και μόνο για δική μας χρήση με σκοπό την ενημέρωσή σας για τις σχετικές μας δραστηριότητες (πρόγραμμα νέων σεμιναρίων, εκθέσεις κλπ). Δεν τα προωθούμε σε διαγημιστικές εταιρείες – οργανισμούς ή συναφείς φορείς.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας τηλεφωνικά ή με email να ζητήσετε τη γνωστοποίηση ή διαγραφή των στοιχείων που έχετε προηγουμένως στείλει σε εμάς. Σε όλα τα newsletter που στέλνουμε μέσω της υπηρεσίας MailChimp, υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής από τη λίστα ενημερωτικών newsletter. Σημειώνουμε οτι αν παράλληλα με την επιθυμία διαγραφής από τα ενημερωτικά newsletter επιθυμείτε και διαγραφή των υπολοίπων προσωπικών στοιχείων που μπορεί μας να έχετε στείλει, θα πρέπει να επικοινωνήσετε επι τούτου μαζί μας.

Ασφάλεια

Φροντίζουμε να διατηρούμε το λογισμικό της εταιρείας μας ενημερωμένο ελέγχοντας διαρκώς τη λειτουργία του προκειμένου να διασφαλίζουμε την ασφαλή και ακώλυτη χρήση της ιστοσελίδας απαλλαγμένη από πιθανό κακόβουλο λογισμικό (πχ ιούς)  και από πιθανή αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες χρηστών. Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, η εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειες της κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς, όσον αφορά τον ιστότοτό της και τον πάροχο φιλοξενίας αυτού. Συναφώς δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να δημιουργηθεί σε χρήστη ως αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών της και επισημαίνεται ότι ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματος του.

Σε κάθε περίπτωση σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας γραπτώς ή προφορικώς αν αντιληφθείτε οτι με οποιοδήποτε τρόπο υπάρχει πιθανή παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων ή οποιαδήποτε παράνομη και αντίθετη με του όρους χρήσης συμπεριφορά.

COOKIES

Τί είναι ένα cookie;
Tα Cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα Cookies φροντίζουν ώστε να αναγνωριστεί το πρόγραμμα περιήγησής σας από το διακομιστή που φιλοξενεί την ιστοσελίδα μας.

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies;
Oι ιστοσελίδες δεν έχουν μνήμη. Ένας επισκέπτης ο οποίος μετακινείται από σελίδα σε σελίδα εντός του ιστότοπου φαίνεται στο διακομιστή ως νέος επισκέπτης. Τα cookies φροντίζουν ώστε μία ιστοσελίδα να αναγνωρίζει το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Κάνουν το ίδιο όλα τα cookies;
Όχι Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα cookies. Διάκριση μπορεί να γίνει σύμφωνα με τη λειτουργία, τη διάρκεια και το σημείο στο οποίο τοποθετείται το cookie.

Λειτουργία:
Ένα τεχνικό cookie είναι αυστηρά απαραίτητο προκειμένου να λειτουργήσει μία ιστοσελίδα και συγκεκριμένες (τεχνικές) λειτουργίες για τους επισκέπτες.

Ένα cookie ανάλυσης συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιεί ένας επισκέπτης μία ιστοσελίδα. Για παράδειγμα ποιές ιστοσελίδες είναι πιο δημοφιλείς και τις αναφορές σφαλμάτων. Σκοπός αυτού του τύπου cookie είναι να δώσει στον πάροχο της ιστοσελίδας εικόνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτή η ιστοσελίδα και το πώς αυτή μπορεί να βελτιωθεί. Το cookie συμβάλλει επίσης στη διευκόλυνση των επισκεπτών.

Ένα λειτουργικό cookie χρησιμεύει για να θυμάται τις επιλογές τις οποίες κάνει ο χρήστης. Πρόκειται για επιλογές όπως για παράδειγμα το επιθυμητό όνομα χρήστη, το νόμισμα, τη γλώσσα ή την περιοχή. Έτσι, ο χρήστης δε χρειάζεται να δηλώνει πάντα εκ νέου τί του ταιριάζει και ποιές είναι οι προτιμήσεις του. Το λειτουργικό cookie συμβάλλει επίσης με αυτόν τον τρόπο στην ευκολία των επισκεπτών.

Διάρκεια:
Ένα προσωρινό cookie είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή του επισκέπτη και συλλέγει στοιχεία για όσο χρονικό διάστημα ο επισκέπτης συμβουλεύεται πραγματικά την ιστοσελίδα. Όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, το cookie απομακρύνεται.

Ένα συνεχές ή μόνιμο cookie είναι εγκατεστημένο για ένα καθιερωμένο (μεγαλύτερο) χρονικό διάστημα στον υπολογιστή του επισκέπτη.

Άμεσα:
Ένα άμεσο cookie (cookie αρχικού κατασκευαστή) είναι ένα cookie το οποίο είναι συνδεδεμένο με την ιστοσελίδα την οποία επισκέπτεται ο επισκέπτης εκείνη τη στιγμή. Σκεφτείτε ότι υπάρχει ένα cookie της ιστοσελίδας του i DESIGN STUDIO όταν επισκέπτεται κανείς την ιστοσελίδα www.i-designstudio.gr.

Τί μπορώ να κάνω εάν δεν επιθυμώ (συγκεκριμένα) cookies;
Μπορείτε να δηλώνετε μέσω των ρυθμίσεων του λογισμικού πλοήγησής σας (για παράδειγμα Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla ή Chrome) εάν αποδέχεστε cookies και ποιά. Διαφέρει ανά πρόγραμμα περιήγησης το πού βρίσκονται αυτές οι ρυθμίσεις. Μέσω της λειτουργίας «βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής σας μπορείτε να ανιχνεύετε την ακριβή θέση και τρόπο λειτουργίας.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι εάν αρνηθείτε (συγκεκριμένα) cookies, πιθανότατα να μην μπορείτε να κάνετε πλήρη χρήση των λειτουργιών της ιστοσελίδας μας!